Avatar

Xuân Điệp

Chuyên gia, 3 đăng ký
kĩ thuật môi trường , chuyên gia dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bình Dương , Đồng Nai , Hồ Chí Minh .Cung cấp các dịch vụ vệ sinh nước thải
Zalo
Chọn một chủ đề
Bếp điện từ
Vệ sinh công nghiệp
Kinh nghiệm
Lớp 1
Tin đăng
Gallery
Video
Sản phẩm
Ưu đãi
Sự kiện
Việc làm